Begeleiding bij Hoogbegaafdheid


Mijn ervaringsdeskundigheid met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit zijn een groot voordeel in de begeleiding.

Bernadette van Wouw | Psycholoog Zeist

Begeleiding bij hoogbegaafdheid door Psycholoog Zeist

Hoe herken je (problemen met) Hoogbegaafdheid?

Hoge scores op een intelligentietest (>130) worden meestal gerelateerd aan hoogbegaafdheid. Naast hoge intelligentie spelen ook je motivatie, volharding, creativiteit en sociale factoren een grote rol bij het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Onderstaand model verduidelijkt dat. (Mönks,1985)

Hoogbegaafd Monks

Enkele kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Je ideeën zijn creatief, origineel en je houdt ervan dingen te onderzoeken
 • Je hebt moeite met autoriteit en een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Je bent zeer alert, trouw, loyaal
 • Je maakt grote denksprongen en kunt goed problemen analyseren
 • Je werkt graag zelfstandig en hebt een hekel aan groepen
 • Als je met een project bezig bent, vergeet je alles om je heen, je werkt er lang aan
 • Je stelt hoge eisen, vooral aan jezelf
 • Je hebt vaak het gevoel onder je niveau te presteren
 • Je bent chaotisch en hebt problemen met starten, voortzetten en afmaken van dingen
 • Je bent intuïtief en gevoelig
 • Je hebt weinig of juist veel slaap nodig
 • Je kunt je heel erg verdiepen in iets
 • Je kunt heel goed redeneren en drogredenaties doorzien
 • Je bent erg nieuwsgierig
 • Je hebt een buitengewoon goed geheugen
 • Je hebt een zeer brede interesse in verschillende (en complexe) onderwerpen
 • Je hebt een bijzonder gevoel voor humor en vaak een opvallend taalgebruik
 • Je bent soms wat banger dan gemiddeld, omdat je gevaar ziet en vervelende ervaringen lang onthoudt
Meer informatie over hoogbegaafdheid en de begeleiding bij hoogbegaafdheid vindt je op: Wat is hoogbegaafdheid?

Wat zijn enkele problemen met hoogbegaafdheid of hoge intelligentie?

Een groot aantal hoogbegaafden heeft problemen gerelateerd aan hoogbegaafd zijn, zoals onderpresteren, depressies, eenzaamheid, faalangst, leerproblemen, stemmingswisselingen, overgevoeligheid, minderwaardigheidsgevoelens, problemen op het werk of andere problemen. Veel hoogbegaafden zijn hoogsensitief. Ze hebben een uitzonderlijke scherpe en gedetailleerde waarneming, maar zijn vaak meer in hun hoofd/gedachten aanwezig dan in hun lijf. Hoogbegaafden die er op latere leeftijd achter komen, dat zij een IQ >130 hebben, ervaren vaak een soort rouwperiode: 'wat zou er anders zijn gegaan als ik het geweten had?'

Hulp bij hoogbegaafdheid door Psycholoog Zeist

Ondanks dat hoogbegaafden zich over het algemeen goed redden in de wereld, is soms extra hulp nodig. Omdat ikzelf hoogbegaafd en hoog sensitief ben en bovendien sterk vanuit de intuïtie werk, laat ik je onder meer zien welke factoren hebben bijgedragen tot je problemen met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Tevens krijg je duidelijke handvaten tot mogelijke verbetering. Mijn ervaringsdeskundigheid is hierbij een groot voordeel, zeker gezien hoogbegaafden in gesprekstherapie aangeven dat zij eigenlijk zelf het gesprek leiden. Ze praten de therapeut onder tafel, houden de controle en komen daardoor nooit toe aan het beleven van hun gevoel, pijn en verdriet. Ook het inzicht volgt dan niet en alles blijft zoals het was.

Meer informatie over hulp bij (problemen met) hoogbegaafdheid en andere problemen binnen de praktijk van drs. Bernadette van Wouw vind je onder behandeling.

Interessante wetenschappelijke artikelen:

Hoogbegaafden gebruiken vaker hun fantasie bij probleemoplossing

Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Florida laat zien dat hoogbegaafde studenten significant vaker gebruik maken van hun actieve verbeeldingskracht dan niet-hoogbegaafde studenten. Meest opmerkelijk was het resultaat dat hoogbegaafde studentes twee keer zo vaak hun verbeeldingskracht gebruiken dan niet-hoogbegaafde studentes. Verder laat de studie zien dat hoogbegaafde mannelijke studenten vaker gebruik maken van hun gevoel in het oplossen van vraagstukken dan niet-hoogbegaafde mannelijke studenten. University of Florida. Gifted students are more imaginative and emotional. Retrieved from Sciencedaily . (2011)

© Psycholoog Zeist | Alle rechten voorbehouden