Drs. Bernadette van Wouw

Psycholoog en paranormaal begaafd

Bernadette van Wouw | Psycholoog Zeist

Psycholoog en paranormaal begaafd

Ik ben behalve psycholoog ook paranormaal begaafd. Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand krijgt via een andere dan 'de normale' zintuiglijke waarneming. Het is bij mij het beste te vergelijken met een sterk ontwikkeld verhoogd vermogen tot intuïtief voelen. Ik ben helderziend, horend, voelend, ruikend, wetend en werk met energie. Ik heb ruime ervaring om deze extra bronnen van informatie, naast de reguliere behandelmethoden, te gebruiken in de begeleiding van mensen.

Energetische behandeling

Het fysieke lichaam van ieder mens wordt omgeven door een energetisch veld. Dit energiesysteem bevat informatie over het functioneren van het lichaam en is voor mij waarneembaar. Energetisch behandelen is het corrigeren van dit energetisch veld waardoor evenwicht ontstaat. Door mijn heldere vermogens ben ik in staat om tekorten in de energiestromen te corrigeren zonder het lichaam aan te raken.

Praktijkvoorbeeld om het paranormale aspect te illustreren

Ben (23 jaar), geeft tijdens een consult aan dat hij geen vrienden heeft en altijd alles alleen moet doen. Hij vindt zichzelf zielig. Ik zie en voel dat hij regelmatig contact heeft met een lange stevige blonde jonge man van zijn leeftijd, waar hij het goed mee kan vinden. Ik vraag Ben, of hij deze jongeman kent en wat hij onder vriendschap verstaat. Ik voel namelijk dat het klikt tussen deze twee en voel tevens dat Ben zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Schoorvoetend geeft Ben aan, deze jongen goed te kennen en vaak met hem te sporten. 'Ze hebben leuke gesprekken samen.' Ben zegt 'te begrijpen wat ik bedoel' en vraagt me tevens 'hoe weet jij dat?'

Vervolgens laat ik hem zien, dat hij zichzelf in een slachtofferrol plaatst, die voor hem functioneel was gedurende zijn vroegkinderlijke verleden van emotioneel misbruik, maar nu als volwassen man, niet meer bij hem past. Tevens breng ik hem in balans door middel van energiebehandeling. Hij geeft aan: 'zichzelf nog nooit zo ontspannen te hebben gevoeld. Dit is nieuw,' zegt hij: 'En voelt heerlijk.'

© Psycholoog Zeist | Alle rechten voorbehouden